עגלות

ציוד ההרמה הפשוט ביותר הן עגלות המשטחים. בציוד הרמה מסוג זה אין צורך ברישיון נהיגה ואין חובה בביטוח חובה כנדרש בשאר סוגי המלגזה. עם זאת, עגלות משטחים מוגבלות לשימוש במשטחים פתוחים ללא מהמורות בדרך. ציוד הרמה מסוג זה מתחלק לעגלות הידראולית שאינן חשמלית ועגלות חשמליות (מכונות גם מלגזות אדם הולך או מלגזונים) עם תורן וללא תורן.

עגלת משטחים הידראולית (מלגזון הידראולי פשוט) משמשת להובלת משטחים ונמשכת בצורה ידנית ע"י אדם, כאשר ההרמה היא ידנית וגובה ההרמה מוגבל ונמוך מגובה ציוד ההרמה.

עגלה חשמלית ללא תורן היא ציוד הרמה המשמש לשינוע משטחים במפעל או על גבי משאית כאשר גובה ההרמה מוגבל עד לכחצי מטר.

עגלה משטחים חשמלית עם תורן (מלגזת אדם הולך) הינה ציוד הרמה חשמלי המופעל על ידי נסיעה ללא צורך בנהג כאשר גובה הרמה הוא בממוצע בין 3 ל- 4 מטרים לכל היותר.