שלבים בתכנון או הרחבת אתר לוגיסטי או מפעל ייצור

תכנון או הרחבת אתר לוגיסטי או מפעל ייצור מחייבים ניסיון עשיר לצד ידע מקיף ונרחב. יש לאפיין בדיוק רב את צורכי הלקוח, ולתכנן את שלבי הקמת או הרחבת מפעל הייצור. תכנון מקצועי נחשב לאופרציה מורכבת ומאתגרת, לכן את השלבים השונים מתכננים בעלי מקצוע מנוסים, ביניהם מהנדסים, תכנתים, שרטטים, מנהלי פרויקטים ואנשי מקצוע נוספים.

 

ישנם מספר שלבים בתכנון ובהרחבת מפעלי ייצור ואתרים לוגיסטיים: השלב הראשון כולל ביצוע פרוגרמה לתכנון ראשוני של מפעל הייצור או האתר הלוגיסטי; השלב השני מתמקד בתכנון מערך פונקציונלי; ובשלב השלישי מתמקדים בתכנון מערך התשתיות. חשוב לציין כי בעת תכנון או הרחבת אתר לוגיסטי או מפעל ייצור נהוג לשקול מספר אופציות כבר בשלב הייזום, כך הלקוח הסופי יכול לבחון את כל האפשרויות הניצבות בפניו ולקבל החלטה מקצועית ומשתלמת כלכלית.

 

שלב הייזום ואפיון הצרכים

כאשר ארגון מגיע לשלב בו עליו לקבל החלטה אחראית ושקולה האם להרחיב אתר לוגיסטי, להקים מפעל ייצור חדש או להרחיב את קווי הייצור במפעל קיים, יש להתחשב בפרמטרים רבים כגון מהו השטח הנוסף שנדרש לצורכי אחסנה או ייצור, מהם מאפייני המבנה שיש להקים, איזה תקנים מחייבים קיימים בתחום ועוד. לכן, כבר בשלב הפרוגרמה יש לפנות לחברה מקצועית המתמחה בתכנון פרויקטים כמו הקמת או הרחבת מפעלי ייצור ומחסנים לוגיסטיים.

 

תכנון מקצועי ונכון כבר בשלב הייזום ימנע בעיות רבות וטעויות נפוצות כמו מאפייני המבנה שיש להקים לאתר, עלות סופית של הפרויקט, מורכבות הפרויקט, תיאום בין הגורמים המעורבים בתכנון וביצוע הפרויקט, תכנון לוחות זמנים, הקצאת משאבים, ניהול תזרים מזומנים להקמת הפרויקט, תקני בטיחות ומיגון וכיוצא באלה.

 

בנוסף, יש להגדיר את התשתיות הנדרשות, להגדיר את המבנה הארגוני הקיים והנדרש, לבחון איזה אמצעים ומשאבים נדרשים לביצוע הפרויקט ולניהולו על הצד הטוב ביותר, האם ניתן להשתמש במשאבים ניהוליים ובכוח אדם קיים בארגון להקמת הפרויקט וניהולו, וכמובן שיש להגדיר מוצרי תשתית וצרכים מיוחדים לצרכי שינוע ואחסון באתר הלוגיסטי או במפעל הייצור.>/p>  

כך לדוגמה, בשלב הפרוגרמה יש להגדיר מוצרי תשתיות כמו ברזל, בטון ופלסטיק להקמת המבנה, מוצרים למערכות אינסטלציה כמו מכסי ביוב, צנרת מים ושפכים, מערכות ניקוז, מגופי מים וכדומה, ומוצרים נוספים לצרכי תשתיות תקשורת, חשמל, מחשבים, איטום, בידוד, מיגון, אקוסטיקה ועוד.

 

תכנון פונקציונלי

בשלב השני לתכנון או הרחבת אתר לוגיסטי או מפעל ייצור יש להכין תכנון פונקציונלי הכולל שרטוט של המבנה, מערך קווי הייצור, מיקום מכונות ייצור, פתרונות אחסון למחסן לוגיסטי וכדומה. בשלב זה יש לתכנן גם שטחי עבודה ודרכי גישה לציוד, לרבות מעברים למלגזות כדי לשאת מטענים וציוד.

 

תכנון מערך התשתיות

בשלב האחרון ולפני הביצוע יש לתכנן את מערך התשתיות. את התכנון יבצעו עובדי החברה או מהנדסים ואנשי מקצוע מנוסים מחברה חיצונית המתמחה בנושא. בשלב זה מכינים גם כתב כמויות בהתאמה לתכנון הפונקציונלי ופירוט כמויות ורכש של מוצרי שינוע, אחסון, ופריטים רלוונטיים נוספים.